Ο τελευταίος ζωντανός του Noor1: «Όταν πεθάνω, θα βγουν όλα τα ονόματα στη φόρα»!

2021.10.19 10:41 pgetsos Ο τελευταίος ζωντανός του Noor1: «Όταν πεθάνω, θα βγουν όλα τα ονόματα στη φόρα»!

Ο τελευταίος ζωντανός του Noor1: «Όταν πεθάνω, θα βγουν όλα τα ονόματα στη φόρα»! submitted by pgetsos to greece [link] [comments]


2021.10.19 10:41 ASICmachine Why Bitcoin Cash failed: (x-post from /r/Cryptocurrency)

submitted by ASICmachine to CryptoCurrencyClassic [link] [comments]


2021.10.19 10:41 Scrandosaurus Suffer Not the Unclean to Live Passion

I am confused about the Suffer Not the Unclean to Live Passion. If I have say, Helbrect and some Bladeguards trying to both charge the same unit (unit 1), and that enemy unit has a unit (unit 2) behind it (but Unit 1 and 2 are both within 12” of both Helbrect and Bladeguards), and I change in Helbrect first (to try to take advantage of his Frontline Commander Warlord trait), can my Bladeguard now ONLY declare a charge against Unit 1 if they also declare a charge against Unit 2?
Thanks for the help!
submitted by Scrandosaurus to BlackTemplars [link] [comments]


2021.10.19 10:41 ASICmachine No, you do not need to hold bitcoin. (x-post from /r/Cryptocurrency)

submitted by ASICmachine to CryptoCurrencyClassic [link] [comments]


2021.10.19 10:41 SPIDERM420 [Homemade] Anyone interested??

[Homemade] Anyone interested?? submitted by SPIDERM420 to Magic_Wand [link] [comments]


2021.10.19 10:41 ASICmachine 'All bears will die' — Bitcoin metric prepares to flip green for the first time in 6 months (x-post from /r/Cryptocurrency)

'All bears will die' — Bitcoin metric prepares to flip green for the first time in 6 months (x-post from /Cryptocurrency) submitted by ASICmachine to CryptoCurrencyClassic [link] [comments]


2021.10.19 10:41 finerdinerlighter Crystalst- Cadet saves fellow cadet from Four Tee

Crystalst- Cadet saves fellow cadet from Four Tee submitted by finerdinerlighter to RPClipsGTA [link] [comments]


2021.10.19 10:41 ASICmachine New DeFi Wallet to come from Ambire, after rebrand of crypto ad platform AdEx gives new DeFi focus (x-post from /r/Cryptocurrency)

New DeFi Wallet to come from Ambire, after rebrand of crypto ad platform AdEx gives new DeFi focus (x-post from /Cryptocurrency) submitted by ASICmachine to CryptoCurrencyClassic [link] [comments]


2021.10.19 10:41 Fromtheselo Anywhere to play ping pong (stolni tenis) in Zagreb?

Somewhere I can go as a non member, pay a small fee, and play some random people there
submitted by Fromtheselo to zagreb [link] [comments]


2021.10.19 10:41 ASICmachine ‘All bears will die’ — Bitcoin metric prepares to flip green for the first time in 6 months (x-post from /r/Cryptocurrency)

submitted by ASICmachine to CryptoCurrencyClassic [link] [comments]


2021.10.19 10:41 PoodingIce готуйте сраки

готуйте сраки submitted by PoodingIce to NoLawRus [link] [comments]


2021.10.19 10:41 mouadhero TestBank for Symptom to Diagnosis An Evidence-Based Guide By Scott D.C. Stern ISBN 13: 9781260121117

TestBank for Symptom to Diagnosis An Evidence-Based Guide By Scott D.C. Stern ISBN 13: 9781260121117 submitted by mouadhero to eTextbooks [link] [comments]


2021.10.19 10:41 ASICmachine Crypto lender Nexo confirms NYAG order, calls it a ‘mix up’ (x-post from /r/Cryptocurrency)

Crypto lender Nexo confirms NYAG order, calls it a ‘mix up’ (x-post from /Cryptocurrency) submitted by ASICmachine to CryptoCurrencyClassic [link] [comments]


2021.10.19 10:41 ASICmachine New York directs two cryptocurrency lending platforms to cease activity (x-post from /r/Cryptocurrency)

New York directs two cryptocurrency lending platforms to cease activity (x-post from /Cryptocurrency) submitted by ASICmachine to CryptoCurrencyClassic [link] [comments]


2021.10.19 10:41 slytheringoddess Does anyone else get excruciating headaches after sensory overload

Does anyone else get headaches so bad they feel like their going to be sick after stress or sensory overload? I get them constantly and was wondering if anyone else was in the same boat and what you do to make it go away?
submitted by slytheringoddess to AutismInWomen [link] [comments]


2021.10.19 10:41 ASICmachine The First Bitcoin ETF in the U.S. Is Here – Don’t Be So Optimistic, It Is Not Based on the Spot Market (x-post from /r/Cryptocurrency)

submitted by ASICmachine to CryptoCurrencyClassic [link] [comments]


2021.10.19 10:41 ASICmachine Bitcoin funds are reaching the masses. Why crypto critics say it’s dangerous (x-post from /r/Cryptocurrency)

Bitcoin funds are reaching the masses. Why crypto critics say it’s dangerous (x-post from /Cryptocurrency) submitted by ASICmachine to CryptoCurrencyClassic [link] [comments]


2021.10.19 10:41 yupitsmeagainhi Why do straight men like penises when straight women and gay men don't like vaginas? And why do straight men give less oral sex to vaginas than straight women and gay men give to penises? TRUTHFULLY. EXPLAIN IT TO ME.

Also are vaginas seen as more gross and taboo than penises?
Are gay men more opnley disgusted by and insulting towards vaginas than lesbians are towards penises?
And is society penis obsessed/are penises, boobs and butts appreciated more than vaginas and are men more fascinated by large penises than by vaginas?
Also if you look at the actuallesbians sub on Reddit, they always post about not caring about what genitalia a woman has, that they will suck a penis if it's on a woman and it's who the penis is attached to. Also I read many lesbians saying they watch gay porn, of 2 men and 2 penises.
Straight women and gay men however are exclusively into penises and gay men would never watch lesbian porn.
submitted by yupitsmeagainhi to venting [link] [comments]


2021.10.19 10:41 ferengiprophet Historical linguist, Marijn van Putten, writes about a grammatical error in the Quran: wa-ṣ-ṣābiʾūna vs. wa-ṣ-ṣābiʾīna

Historical linguist, Marijn van Putten, writes about a grammatical error in the Quran: wa-ṣ-ṣābiʾūna vs. wa-ṣ-ṣābiʾīna submitted by ferengiprophet to rationalpakistan [link] [comments]


2021.10.19 10:41 ASICmachine Serious warning to everybody: stay away from the Blockchain.com application (x-post from /r/Cryptocurrency)

submitted by ASICmachine to CryptoCurrencyClassic [link] [comments]


2021.10.19 10:41 SolidSteel1979 Self-Esteem Literature

Hi everyone,
I have a ton of very good books to get through in regard to complex trauma. As a survivor, the most recent diagnosis I've had is EUPD. I'm not a fan of the label so I prefer to say C-PTSD, as to me, they're two sides of the same coin. I'm due to start Schema Therapy soon and have been in quite a few modalities in the past; CBT, psychodynamic, person-centred, Gestalt.
I've gone through and annotated Complex PTSD - From Surviving to Thriving and The Body Keeps The Score. I'm currently reading Treatment of Complex Trauma - A Sequenced, Relationship-Based Approach. It's a little too deep and I think I need to start on the core stuff like sense of self and self-esteem.
I wonder would there be recommendations for book on self-esteem / self worth / acceptance specific to trauma? I'm interested only in reputable material written by people with good credentials. Any help would be much appreciated.
submitted by SolidSteel1979 to CPTSD_NSCommunity [link] [comments]


2021.10.19 10:41 Sopcek Extreme lag when an army is selected in campaign mode

Don't know if this is the right sub for this but oh well.
So far this has only happened with Snikch and Throt IN THEIR OWN CAMPAIGNS. I confederated them both with Skryre and I don't get the lag spikes. Important to note the skies didn't occur in the beginning of the campaign, only around turn 10-ish. I have tried:

  1. Uninstalling/Reinstalling the game
  2. Verifying the files
  3. Lowering the graphics
  4. Removing the heroes from the army (saw it mentioned somewhere)
  5. Using different stances
submitted by Sopcek to totalwarhammer [link] [comments]


2021.10.19 10:41 Someokeyboi Women aren't real

Women aren't real submitted by Someokeyboi to shitposting [link] [comments]


2021.10.19 10:41 kirancoffey How To Register In Binance

The most used and at the same time the most reliable crypto exchange platform is Binance. Also, Binance extremely easy to use and learn. By registering with a How To Register In Binance, you can earn 20% commission discount on each purchase.
Binance 20% Referral Code: 77181558
How to register Binance? To make an account with Binance, you should simply get enrolled on the Binance site. On the enrollment page you will be elevated to enter a substantial email address and pick a secret phrase for yourself. When you consent to the Terms and Conditions, you will be approached to check your account by means of email. The email shipped off your given account will contain a connection where you can check your Binance account. When you click on the connection, your Binance account has been made and you are prepared to start exchanging. Yet, before you do, we suggest getting your account through two-factor confirmation. Since exchanging cryptographic money is an expensive and dangerous cycle, it is fundamental for guard your account from any programmers on the web. Binance permits you to set up 2FA and interface your account to your versatile number. This implies that before you can sign in to your Binance account from another gadget, you will be approached to confirm your personality through the telephone number gave.
Funding Your Binance Account As referenced before, Binance is absolutely a cryptocurrency trade application. This implies that to begin exchanging with Binance, you will be needed to finance your account with some current cryptocurrency. This should be possible utilizing some other cryptocurrency trade wallet. Just go to your wallet where you have the cryptocurrency put away, select the amount you need to move, and send those assets to your substantial Binance account. The most awesome aspect of exchanging with computerized monetary standards is that everything occurs in a moment. When you select 'send' from your crypto trade wallet, your Binance account will be supported right away. If you register with a Binance Referral Code 2021, it will provide to you 15% discount from your each buying.
submitted by kirancoffey to HowToOpenBinanceAcc [link] [comments]


2021.10.19 10:41 AutoModerator DOORDASH COUPON PROMO CODE: $10 OFF YOUR FIRST THREE ORDERS OVER $15 (WORKING SEP. 2021)

https://www.doordash.com/consumereferred/7ac3095b-0e2d-4bb6-b591-a49885b4475a
Unlimited uses, just have to create new accounts whenever you’ve used up your three previous discounts and want more cheap food! 🙂
submitted by AutoModerator to DoorDashCoupon [link] [comments]


http://numerolog-azaliya.ru