Chi sa

2021.10.19 10:57 ItsFrank25 Chi sa

Chi sa submitted by ItsFrank25 to memesITA [link] [comments]


2021.10.19 10:57 anonymous12205 Is there a way to report a user beyond blocking them?

Trying to report a CP ad bot
submitted by anonymous12205 to help [link] [comments]


2021.10.19 10:57 Belonix This is how youtubers go mining off camera

This is how youtubers go mining off camera submitted by Belonix to GeorgeNotFound [link] [comments]


2021.10.19 10:57 AthGreco Ζωντανή Μετάδοση: Η παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ζωντανή Μετάδοση: Η παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας από το Παναθηναϊκό Στάδιο. submitted by AthGreco to greece [link] [comments]


2021.10.19 10:57 DailyMarketStatus HUL Q2 RESULTS

HUL Q2 Results: Net profit climbs 9% year over year but falls short of expectations; company to pay Rs 15 dividend.
For More Information pls Visit Our Site. https://www.dailymarket.co.in/2021/10/hul-q2-results.html
submitted by DailyMarketStatus to DailyMarket [link] [comments]


2021.10.19 10:57 weirdchili Newbie mobs to kill

So I recently re-started my account, I used to play back in 2006 or so, but my account is now lost/ deleted. Restarted just to pass time and a bit of fun + nostalgia. I have a membership as I know its easier to make cash, plus want to do some slayer etc. Currently on 30 att, 30 str and 20 def (started 2 days ago). what would be the best mobs to kill right now and then a bit later on?
submitted by weirdchili to osrs [link] [comments]


2021.10.19 10:57 nicktheturtle b12 and multivitamins?

I just learned that b12 is necessary to function and I've been transitioning to veganism (I'm like 98% there). I saw once low-cost b12 supplements that were good for like 6 months from here before, I think, but now I can't find it! Please help <3
submitted by nicktheturtle to ZeroWaste [link] [comments]


2021.10.19 10:57 sad-_-life How to move to a new city by myself and find a place to stay?

Pretty much the title. I will be moving to Gurgaon in 2 months for my internship and I'll need an apartment/PG to stay. I have joined Facebook groups like Flat and Flatmates but most of them are filled with brokers and I don't know how to contact them safely. Do you guys have any tips regarding how I can find a PG or shared apartment before landing in a new city?
submitted by sad-_-life to TwoXIndia [link] [comments]


2021.10.19 10:57 Bored_UwU_29 Trading random bad stuff

Trading random bad stuff submitted by Bored_UwU_29 to AdoptMeTrading [link] [comments]


2021.10.19 10:57 FluffyBlack DWG KIA were doing a good job at this World's 2021. Showmaker giving his best to win this World's title.


https://preview.redd.it/st94nzkufdu71.png?width=741&format=png&auto=webp&s=5e13880b1339008f38bb92d3dbc7585d312c1eeb
submitted by FluffyBlack to Leaguebr [link] [comments]


2021.10.19 10:57 Bulky-Region-6614 Come join me for a chance to Winn 4000 shares of tesla

Let's SPIN the #Webull Wheel! 4000 shares of $TSLA stocks are waiting to be claimed. https://a.webull.com/KjZnlVmD5UEMFNMJXD
submitted by Bulky-Region-6614 to GOATreferrals [link] [comments]


2021.10.19 10:57 shanabailey Trianglelab Dragon Hotend V2.0 3D Print Extrusion Head [EU] for 59.68 USD without coupon (Best price in history: $62.99) [EUROPE]

European warehouse
Here is the link (Banggood): Trianglelab Dragon Hotend V2.0 3D Print Extrusion Head [EU]
Current price is $59.68. The lowest price in my database is $62.99 on 15.7.2021.There're already 2 records in DB. Price monitoring since 15.7.2021!
Visit CouponsFromChina if you want e-mail PRICE ALERTS (or maybe coupon doesn't work and you want current coupons)? Just go here: https://couponsfromchina.com/trianglelab-dragon-hotend-v2-0-3d-print-extrusion-head-eu-coupon/
Enjoy
I think it's a nice deal with good discount.
You can also check other channels:

  1. FB group
  2. Telegram
  3. Twitter
Image: https://i.imgur.com/d1n6zv1.jpg
submitted by shanabailey to couponsfromchina [link] [comments]


2021.10.19 10:57 Good_Branch_9415 I (21F) and my fiancé (21M) have been together for three years, going to be entering an LDR at the end of the year. Advice?

We have been dating since senior year and we now live together. I am moving a state away for university at the end of December. I’m really worried and nervous about living apart. When we first started dating he said he didn’t want to do a long distance relationship because his last LDR turned out badly, but we are engaged so I’m sure it’s different. He’s sad but supportive. We will be long distance for approximately one to two years. Does anyone have any advice? Thank you so much
submitted by Good_Branch_9415 to LDR [link] [comments]


2021.10.19 10:57 Kazuliski Baldur's Gate 3 - Dark Justiciar Helm - Patch 6 - Kazuliski - Larian Studios

Baldur's Gate 3 - Dark Justiciar Helm - Patch 6 - Kazuliski - Larian Studios submitted by Kazuliski to Kazuliski [link] [comments]


2021.10.19 10:57 MrOaiki Bulletins vd tar in trippelmördaren Ricard Nilsson

Bulletins vd tar in trippelmördaren Ricard Nilsson submitted by MrOaiki to sweden [link] [comments]


2021.10.19 10:57 Inverzet-Resistanze HET ECHTE NIEUWS.

HET ECHTE NIEUWS. De echte feiten.
Soms ontkom ik even niet aan de geluiden vanuit de reguliere media. Al snel begint irritatie en boosheid zich van mij meester te maken vanwege de haatzaaiende, incorrecte berichtgeving. Dit is het gif waarmee onze goedgelovige medemens wordt geïnjecteerd. Dit houdt de angsthypnose in stand en maakt de verdeeldheid alsmaar groter.
Prik er ALSJEBLIEFT doorheen en ga op zoek naar de echte waarheid. Lees eens wat de bestuurder van het Isala ziekenhuis te zeggen heeft!
submitted by Inverzet-Resistanze to uitdeEUredNederland [link] [comments]


2021.10.19 10:57 Dyspeptic_Spirit Treasure Hunts

Does anyone know how many treasure hunts there have been since the game started? Just curious.
submitted by Dyspeptic_Spirit to TwoDots [link] [comments]


2021.10.19 10:57 NegotiationOk2747 Hide Remarkable Logo when sharing screen

Is there any way to hide the remarkable logo when you share your screen?
It's just very distracting if you are sharing your screen with a client/student/colleague.
submitted by NegotiationOk2747 to RemarkableTablet [link] [comments]


2021.10.19 10:57 Good-Bottle7238 Met her Today!!

Met her Today!! submitted by Good-Bottle7238 to MadeMeSmile [link] [comments]


2021.10.19 10:57 oliogiorno 2nd game after months of not playing this shit game aaaand there is a lvl 30 account with aimbot locking on the head.... WHAT A SHIT GAME!!!!

imma be honest i love warzone but the cheater problem is outrageous.... i have 4.08 KD and more than 20K kills and i'll be more than happy to meet sweats all day at this point. Its like 8/10 games there is a cheater in it, I really hope the new anti cheat can solve this problem (doubt it will tho)
PS- I dont know if this an Asian server problem or not since my friend playing in canada told me he rarely met a cheater in his lobby
submitted by oliogiorno to Warzone [link] [comments]


2021.10.19 10:57 SatInTheSun Event listener behaviour with Node.js sockets

I have a problem using TCP sockets and Node.js. When data arrives from a client, I get a 'data' event for that socket ... however, I am able to get another 'data' event while still processing the first one (i.e. via the event callback) - which I really wasn't expecting.
From what I've read (and I can't find much that is definitive to be honest), the event loop should not raise the next event until the first one is complete.
For me, this is not the case - I can refactor so that I just copy data into a separate buffer and handle it in a different way - but now it has me worried about how often data events could trigger - in theory, a second event could come in while I'm copying data from the first event, and this race condition could cause further problems.
It could be that there is some underlying bug in the way I'm using the net module on Node as well. I've tried this in a standalone test harness to isolate the issue, but the problem persists. So I'd be keen to know if this has been observed elsewhere.
submitted by SatInTheSun to learnjavascript [link] [comments]


2021.10.19 10:57 PrettyLudde H:Backwoodsman 6 W:Live & Love 3

submitted by PrettyLudde to Market76 [link] [comments]


2021.10.19 10:57 JasmineDiamondMusic Girls' Night

Girls' Night submitted by JasmineDiamondMusic to YourSpotifyplaylist [link] [comments]


2021.10.19 10:57 Mr_Dn_139 Topic suggestions!

I was going through spherical and cylindrical co ordinates system and than calculated the area element with respect to each axis [dA in direction, dA in direction of theta and dA in direction of phy]
They have some familiar results, one is the surface area another is the area of a circle. I'm having so hard time to understand what is the physical meaning of these and also so many other things in these co ordinates. Would you please help me visualize.
submitted by Mr_Dn_139 to 3Blue1Brown [link] [comments]


2021.10.19 10:57 Dangerous_Payment509 Toddlers and covid ?

Hello , I am freaking out internally. My little 2,5 year old is sick second time in his life and his doctor was after call emedietly saying me he could have covid.
We had been having family lunch in restaurant last weekend. And if its covid it had to be from here. If so ...I...
What kind of mother i am ?
God sake. I feel like to cry now. My mum work in hospital so she will bring some home test after her shift but still god ....he can't have covid :(
submitted by Dangerous_Payment509 to toddlers [link] [comments]


http://yogashaktipat.ru